top of page
eb4d2c31-33a8-4909-96c9-ad5c4c3e61cf 2b_edited.jpg

De achtergrond en opbouw van de innovatiehub 

TOONAANGEVENDE AKKERBOUWSECTOR

Bij het succes van de Nederlandse akkerbouw, wordt al snel gedacht aan de vruchtbare grond die is blootgelegd bij de inpoldering. Daarop is naast de akkerbouw veel meer ontstaan, te weten een uiterst specialistische agrarische keten van bedrijven.

Grond als onderdeel van de voedselbodem

Voedsel geproduceerd op de Nederlandse bodem, wordt wereldwijd gezien als toonaangevend. Daarbij spelen onder meer een goede biodiversiteit, weinig verdichting en natuurlijk beschikbaarheid, allemaal een belangrijk rol.  Juist deze drie factoren staan onder druk, daarom is het versnellen van de verduurzaming van de landbouwsector nodig.

De agrofood keten als deel van de voedselbodem

Van gewas veredeling voor biologische teelt tot aan het optimaliseren van de luchtdruk van de ventilatie voor efficient bewaren. De keten wil graag aansluiten bij de toekomt en daarom is een blik op duurzaamheid van belang. De innovatiehub heeft een ondersteunende rol, om innovaties een grotere impact te kunnen laten maken.

ONDERNEMERS STUREN

Het zijn de innovaties van ondernemers, die de daadwerkelijk impact maken. Ofwel, een vertaling van nationale naar regionale ambities helpt in de transitie naar verduurzaming. Door daarbij te schakelen vanuit een ondernemers gedreven mindset,  wordt er naar resultaat toegewerkt worden. 

Overheid helpt met koers

Het beleid kan helpen om de ondernemers richting naar verduurzaming te geven. Ofwel, een vertaling van nationale naar regionale ambities helpt om richting te geven in de transitie naar verduurzaming. Het zijn de ondernemers die daadwerkelijk sturen op het resultaat.  

ONDERWIJS & ONDERZOEK

Het onderwijs wil zich innovaties in de agrofood-keten zo snel mogelijk eigen maken. Om zo up-to-date MBO en HBO lesprogramma's te ontwikkelen. Dit kan door ondernemers, onderzoek en onderwijs samen te brengen.

Betere innovaties

Het onderwijs gaat verder dan het eigen lesprogramma. Juist de gedrevenheid en frisse blik van studenten en lectoraten kunnen innovaties helpen te verbeteren zowel vanuit de kern als bij de implementatie. 

Human capital verrijken 

Door de inzet van educatie zijn er nog twee belangrijke raakvlakken met innovatie: Aanwas van toekomstig talent en de expertise van de huidige bezetting verhogen. 

 

Onderwijs over de akkerbouwketen

VERGELIJKBARE INITIATIEVEN

De samenwerking met overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers is het fundament, naar verduurzaming in de akkerbouw-keten door innovatie in digitalisering. Ofwel, een gezonde bodem met smart farming.

 

Er zijn echter al veel initiatieven rondom deze thema's, zowel vanuit publiek en privaat. De andere initiatieven steunt de innovatiehub graag wanneer grootschalige inzet op korte termijn mogelijk is, zoals de educatie die gegeven wordt bij Aeres Farms in Dronten. Of de innovatiehub vraagt steun, wanneer de innovatiehub de grootschalige inzet wil doen maar daarvoor inzichten vanuit eerder onderzoek wil gebruiken dat in de ontwikkeling van innovatie is gedaan, zoals bij het project de Boerderij van de Toekomst project bij WUR open teelten in Lelystad. 

bottom of page