top of page

Bekijk en beleef de groei van de gewassen op onze akker

Groei van de gewassen op de akker

Op de 8 hectare tussen de A6 en ons kantoor worden aardappelen, uien, graan en bieten verbouwd. Tijdens het seizoen bezoeken we met geïnteresseerden de kavel en leren we samen over de groei van de producten en ontwikkelingen in de sector. Er wordt hierbij verbinding gelegd tussen diverse partijen in de akkerbouwketen.

 

Bekijk en beleef de groei via deze pagina!

Volop innovatie in de akkerbouwketen

De akkerbouwketen speelt een belangrijke rol in het beheer van de bodem. Samen met partijen in de keten werken we aan het efficiënt gebruiken van onze bodem en middelen. Dit wordt onder andere gedaan door het gebruik van robuuste rassen, optimaal gebruik van het beschikbare teeltoppervlak en kennis. De innovatiehub werkt als 'lijm' tussen de genoemde elementen en partijen in de akkerbouwketen.

Door op de kavel met precisie te werken, worden de beschikbare middelen optimaal benut.

Teeltrotatie

Een goede teeltrotatie zorgt voor de juiste stikstofbalans in de bodem. Waar wortel- of knolgewassen een positieve invloed op het zuurstofgehalte in de bodem hebben en zo de bodem verbeteren, houden graan gewassen het organische stof gehalte in de bodem op pijl. Door een teeltrotatie van 1 op 4 aan te houden, kan er optimaal gebruik gemaakt worden van deze eigenschappen. Tijdens het teeltseizoen wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken, om de gewassen te beschermen en de grond te verbeteren. 

Bezoek de akker

Ben je benieuwd hoe de gewassen groeien? Jaarlijks komen er bezoekers van binnen- en buitenland bij ons op de akker om dit zelf te beleven. Ook scholen komen bij ons langs om te leren over teelttechnieken, innovaties, digitalisering en natuurlijk de gewassen.

Er worden verschillende activiteiten op onze akker georganiseerd:

  • Smaaklessen

  • De aardappelrooidag

  • Demonstraties teelttechnieken

Wintertarwe

Wintertarwe, het grootste graangewas ter wereld, wordt in Nederland veelal ingezet als 'vruchtwissel' gewas. Bekijk hierboven de groei van het gewas door het seizoen heen. Dit teeltseizoen is de Agrimix van Agrifirm gezaaid. 

Feiten over tarwe

Zaaien en planten: Winter-tarwe kan vanaf half september tot begin februari worden gezaaid.

Oogsten: Wintertarwe wordt in de maand augustus geoogst. 

Weetje

Wist jij dat tarwe, na maïs, de belangrijkste graansoort ter wereld is? 

Zo groeit tarwe

Benieuwd hoe zomertarwe groeit? Bekijk dan onderstaande video

Uien

In het voorjaar zullen de uien worden gezaaid.  De ui is een kwetsbaar gewas, door zijn gevoeligheid voor aaltjes en gevoeligheid voor droogte, om deze reden is de doorontwikkeling van robuuste en innovative rassen nodig.

Feiten over aardappelen

Zaaien en planten: Uien worden van maart tot half april gezaaid, maar kan ook tussen september en november worden geplant. Het voordeel van het planten is dat de uien sneller wortels zullen krijgen.

Oogsten: De ui kan ongeveer in september worden geoogst.

Weetje

Het omvallen van het loof van de ui heet "strijken". Wanneer dit gebeurt, begint de ui met het "bollen", waarbij de ui uitgroeit tot een volwaardige ui!

Aardappelen

De vruchtbare kleigrond heeft het vermogen om vocht lang vast te houden. Hiermee is de grond in Noord Nederland ideaal voor het verbouwen van aardappelen. 

Nieuwe en robuuste rassen worden veredeld en op de markt gebracht. Hiermee kan steeds efficiënter geteeld worden en worden de gewassen minder gevoelig voor ziekten en plagen.

 

Feiten over aardappelen

Poten: De aardappel wordt, afhankelijk van het weer en het ras, ongeveer in april gepoot.

OogstenDe aardappelen worden rond de maand september gerooid.

Weetje

Wist jij dat er van één aardappelplant tussen de 10 en 15 aardappels geoogst kunnen worden?

Zo groeit een aardappel

Bekijk onderstaande youtube video en ontdek hoe een aardappel groeit.

Suikerbieten

In het voorjaar zullen de suikerbieten worden gezaaid. De biet wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Het hoofddoel is de productie van suiker, maar ook wordt de biet gebruikt als diervoeding in de vorm van pulp. Ook kan de suiker in bieten gebruikt worden in verpakkingsmateriaal.

Feiten over suikerbieten

Zaaien: Van half maart tot half april worden bieten gezaaid, afhankelijk van het weer en de bodemconditie. 

Groeien: De suikerbiet kan tot tussen half september en begin december doorgroeien.

Oogsten: De suikerfabrieken in Nederland verwerken bieten vanaf september tot eind januari. De bieten worden gerooid wanneer de fabriek ze nodig heeft.

Weetje

Wist jij dat één hectare suikerbieten meer zuurstof produceert dan één hectare bos, terwijl het ook bijna twee keer zoveel CO2 vast houdt?

Zo groeit een biet

Bekijk onderstaande youtube video en ontdek hoe een biet groeit.

Bekijk meer video's over onze akker via de kanalen van

het Agrofoodcluster

  • Icoon Instagram
  • iconen social media4
  • Social media iconen _ HEXAGON_AFC
bottom of page