top of page

Precisielandbouw bijeenkomst

Precisielandbouw bijeenkomst

Tijdens verschillende bijeenkomsten wordt kennis over de nieuwste innovaties gedeeld. Zo kunnen we de monden in de toekomst blijven voeden, met voedsel van hoge kwaliteit.

 

Wist jij dat satelliet data ook al wordt ingezet om de bodem te analyseren? Hierin is het van belang te begrijpen hoe satelliet data en camera's in de landbouw ingezet kunnen worden om hogere opbrengsten te behalen. De inzet hiervan en de ontwikkelingen hierin zijn besproken tijdens de 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗲𝗹𝗮𝗻𝗱𝗯𝗼𝘂𝘄 bijeenkomst die in samenwerking met Demcon werd gehouden.

 

Parya Pasha Zadeh (UT Twente) en Igno Breukers (DB2 Vision) gaven een waardevolle presentatie over deze ontwikkelingen. Camera's in de ruimte als dicht bij de grond, helpen om teelten in kaart te brengen of opbrengst berekeningen te maken. Hierdoor kan er worden ingespeeld op de behoeften die de bodem nodig heeft. Hoewel dit natuurlijk niet de enigste bepalende factor is in de akkerbouwsector. Ook het klimaat heeft hier een belangrijke rol in. 

bottom of page